Privacybeleid

De laatste update van onze Privacybeleid was op 2 januari 2022.

Over ons

De website urbanhunt.be en onze stadsspel app worden beheerd door Roel Vaneyghen van PlayPulse. PlayPulse is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP).

Onze contactgegevens

Playpulse BV
Tabakstraat 78
9800 Wontergem BTW: BE 0753 515 596

We nemen de privacy van persoonsgegevens heel serieus en we gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze site en stadsspel app ga je akkoord met ons privacybeleid.

Privacy verantwoordelijke / Data Privacy Officer

Neem contact op via urbanhunt.be/nl/contact.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn ieder stukje informatie waarmee je persoonlijk kan worden geïdentificeerd, bv. je e-mailadres of je IP adres. Hieronder geven we een zo volledig mogelijke opsomming van hoe PlayPulse persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor ons stadsspel, of wanneer je ons contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • E-mailadres
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Indien je deelneemt aan één van onze activiteiten, dan gebruiken we je e-mailadres om (1) je vooraf praktische informatie door te sturen over ons spel, (2) je achteraf om je mening te vragen, (3) je in de toekomst op de hoogte te houden over nieuwe edities of andere activiteiten die we mogelijks ontwikkelen, maar dan enkel als je expliciet hebt aangegeven dat we jou in de toekomst hierover mogen contacteren.
  • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. We doen dit alleen als je expliciet hebt aangegeven dat je een nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen, nooit met gegevens die via ons contactformulieren binnengekomen zijn. We voegen nooit zelf je e-mailadres toe aan een mailinglijst.
  • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
  • Je naam, e-mailadres en fysieke adres gebruiken we voor het maken van facturen.
  • Bij het inschrijven voor een betalende activiteit gebruiken we je e-mailadres om betalingsbevestigingen en eventuele betalingsherinneringen te versturen. Door je gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Mailing provider

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Postmark. De servers van Mailgun zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hoe Postmark met de privacy van je gegevens omgaat.

Varia

Er zijn nog enkele applicaties en bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder: onze accountant, onze webhoster Hetzner, onze mailingsdienst Zoho:

Klik op de naam voor meer informatie over privacy en doorgifte van gegevens bij deze bedrijven. Wij delen jouw persoonsgegevens verder niet met anderen, tenzij wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zowel wij als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op je voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten urbanhunt.be. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende websites.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die niet meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot we de uitschrijflijst volledig verwijderen.

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Meldplicht datalekken

PlayPulse kent de meldplicht datalekken. In het geval er datalekken betreffende persoonsgegevens dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, zijn we ons ook verplicht om de betreffende personen rechtstreeks informeren. Op 13 oktober 2023 zijn er voorlopig geen datalekken bij PlayPulse geweest.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons verzenden via urbanhunt.be/nl/contact.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.