Algemene Voorwaarden

De laatste update van onze Algemene Voorwaarden was op 22 september 2020.

Over ons

De website urbanhunt.be en onze stadsspel app worden beheerd door Klaas Lannoy en Roel Vaneyghen van PlayPulse.

Onze contactgegevens
Playpulse BV
Waterstraat 4
8980 Geluveld
info@urbanhunt.be
BTW: BE 0753 515 596

Door deel te nemen aan een stadsspel van PlayPulse / Urban Hunt verklaar je je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken, materiële of emotionele schade, persoonlijk fysiek letsel of overlijden, die voortvloeien uit of verband houden met je deelname aan ons stadsspel. We zijn ook niet verantwoordelijk voor schade aan je device(s) of enig andere opgelopen schade die tijdens ons stadsspel of het gebruik van onze stadsspel app mogelijks kunnen optreden.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om je veilig van start naar alle locaties en vervolgens naar de finish te begeven. Ook schat je als ouder of voogd zelf in of je kind of kinderen alleen of met jouw hulp het stadsspel op een veilige manier kunnen spelen.

Ons stadsspel wordt gespeeld in de openbare ruimte en we kunnen je niet op elk ogenblik begeleiden. Je bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je jezelf of anderen geen letsel of schade bezorgt. Elke speler die deelneemt aan ons stadsspel is verplicht om de lokale verkeersregels op te volgen, en gebruik te maken van de voorzieningen die er zijn om deelname in het verkeer veilig maken (zoals stoplichten, zebrapaden en voetgangerspaden,…).

Je bent zelf verantwoordelijk om op een veilige manier onze stadsspel app te gebruiken. Loop bijvoorbeeld niet zomaar door wanneer je op je mobiel of tablet kijkt. Als je wil weten hoe je verder moet lopen of een raadsel moet oplossen, stop dan op een veilige plek, bekijk de kaart of de app en vervolg daarna je route weer.

We raden je ook aan om je waardevolle spullen bij te houden, omdat we niet verantwoordelijk zijn voor alles dat verloren gaat, gestolen wordt of kapot gaat.

Misbruik

We hebben er alles aan gedaan om van ons stadsspel een veilig spel te maken voor alle spelers, inclusief kinderen. Ook al doen we er alles aan om te verzekeren dat spelers van ons spel deze algemene voorwaarden navolgen, kunnen we niet beloven dat iedereen dat zal doen. Als iemand zonder dat wij dit weten schade berokkent aan een andere speler, dan zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wat die persoon doet, voor zover de wet dit toelaat.

Beeldmateriaal

We maken soms foto’s of video’s tijdens ons stadsspel, zowel voor publiciteit als om achteraf beeldmateriaal aan spelers te verstrekken. We plaatsen deze foto’s mogelijks ook op de site of op social media. Door in te schrijven voor ons stadsspel geef je ons stilzwijgend de toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Wanneer je niet wil dat foto’s of video’s van jou of je kind door ons gebruikt worden is dat geen probleem – laat het ons gewoon weten tijdens het spel of per e-mail: info@urbanhunt.be.

Voor gericht beeldmateriaal (bijvoorbeeld geposeerde foto’s, interviews,…) hebben we volgens de privacywet wel jouw expliciete toestemming nodig.

Overmacht

We zijn omwille van overmacht niet verantwoordelijk voor elke schade die door spelers wordt geleden als gevolg van zaken als: vertragingen, mechanische of digitale pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden of natuurrampen, ziekte, terroristische dreigingen, overheidsmaatregelen, wanprestaties van derden, of welke andere overmachtssituatie dan ook.

Wijzigingen

Als er veranderingen komen in de algemene voorwaarden, geven we dat aan door een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden te publiceren. Je vindt deze op onze website. Kijk dus regelmatig of de voorwaarden zijn aangepast.